Binnenvaartpolitiereglement
Een belangrijk reglement waarover op het examen een 20-tal vragen kan worden gesteld
Tekst van het Binnenvaartpolitiereglement (opent in nieuw venster)

Bijlagen met tekens en seinen uit het Binnenvaartpolitiereglement (opent in nieuw venster)

Rijnvaartpolitiereglement
Een belangrijk reglement waarover op het examen een 5-tal vragen kan worden gesteld
Tekst van het Rijnvaartpolitiereglement (opent in nieuw venster)

Scheepvaartreglement kanaal van Gent naar Terneuzen
Een specifiek reglement alleen voor het betreffende kanaal
Tekst van het Scheepvaartreglement kanaal van Gent naar Terneuzen (opent in nieuw venster)

Scheepvaartreglement Westerschelde
Een specifiek reglement alleen voor het betreffende Westerschelde gebied
Tekst van het Scheepvaartreglement Westerschelde (opent in nieuw venster)

Binnenvaartwet
Tekst van het Binnenvaartwet (opent in nieuw venster)

Scheepvaartverkeerswet
Een wet, vooral van belang voor het varen onder invloed
Tekst van het Scheepvaartverkeerswet (opent in nieuw venster)

Wetboek van koophandel
Een groot aantal artikelen over de scheepvaart (klein deel examenstof)
Tekst van het Wetboek van koophandel (opent in nieuw venster)