Privacyverklaring


Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van klanten en bezoekers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wij van u ontvangen vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt door ons op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt (o.a. de Algemene verordening gegevensbescherming).

Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het informeren over onze diensten en het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroten en behoud van het klantenbestand, zoals het aanbieden van een mail-nieuwsbrief.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt alleen gebruikt voor het aangegeven doel en niet langer bewaard dan naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en / of afhandeling daarvan. Daarbij houden wij rekening met de wettelijke eisen om die gegevens te bewaren of te vernietigen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele (gebruikers)naam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren of te wissen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Analytics

Wij kunnen gebruik maken van analysesoftware van Argeweb (onze provider) Google en Bing / Microsoft om bij te houden hoe gebruikers de Websites gebruiken en hoe effectief advertenties zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie kan, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), worden overgebracht naar en door Google en Bing / Microsoft opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Bing / Microsoft voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid bij hun diensten.

Net als wijzelf gebruiken Google en Bing / Microsoft deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google en Bing / Microsoft kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google en Bing / Microsoft verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben (en zullen) Google en Bing / Microsoft niet toestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere van hun diensten.

Facebook, Google+ en Twitter

Op onze sites kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Google+. Deze knoppen zijn verbonden met onze eigen code. Als u via deze knop de bijbehorende website bezoekt plaatst deze mogelijk een eigen cookie.

Lees voor u gebruik maakt van deze knoppen de privacyverklaring van Facebook, Google+ (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij verwerken.

Nieuwsbrief

Wij kunnen een nieuwsbrief aanbieden waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze activiteiten en varen in het algemeen, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de fysieke lijst van abonnees. Met het contactforumulier kunt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt beveiligd (los van internet) bewaard en niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij kunnen bij het aanbieden van elektronische diensten gebruikmaken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld de toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website kunnen cookies worden geplaatst van de Amerikaanse bedrijven Google en Bing / Microsoft, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij kunnen deze dienst gebruiken om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google en Bing / Microsoft kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google en Bing / Microsoft verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft of heeft gehad, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid de door ons bewaarde persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te (laten) verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via het contactformulier of bij navolgend adres:

Adresgegevens;


VaarbewijsExpert
Zevenblad 67
3453TK De Meern

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacystatement aan te passen. Wijzigingsmomenten zullen op deze website worden gepubliceerd.

Laatste versie 21 oktober 2023, hergebruik door derden toegestaan