Toetsmatrijs Examen Klein Vaarbewijs

Alle in het ‘Examenprogramma’ en in de ‘Afbakening van de exameneisen’ genoemde onderwerpen zijn in deze toetsmatrijs onderverdeeld in categorieën en daarna in subcategorieën. In deze toetsmatrijs is aangegeven hoeveel vragen er van elke subcategorie in het examen voorkomen en hoeveel punten aan een vraag worden toegekend.

https://www.vamex.nl/voorbereiding/toetsmatrijs