Klein vaarbewijs 1 (KVB1)

U mag met klein vaarbewijs 1 in heel Nederland varen, behalve op het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Waddenzee, Eems en Dollard, Ooster- en Westerschelde. Wilt u ook op die wateren varen, heeft u het complete klein vaarbewijs nodig, dus deel 1 en deel 2.

Het Klein vaarbewijs 1 is tegelijkertijd een International Certificate of Competence (ICC) inland waters.

Dit betekent dat in veel Europese landen naar het ICC wordt gevraag als u daar op de binnenwateren vaart. Ongeacht of u voor dat schip in Nederland een Klein vaarbewijs 1 zou moeten hebben.

Wat moet u leren om het klein vaarbewijs 1 te halen?

U leert wat de algemene voorrangsregels zijn, maar ook hoe de voorrang is geregeld bij samenkomst van hoofd- en nevenvaarwegen, engtes, mist, voorrang van zeilschepen onder elkaar en nog een aantal voorkomende voorrangssituaties Ook leert u de betekenis van de verlichting van werkschepen en de betonning. U leert het een en ander over de motor, het weerbericht, de veiligheid aan boord, man over boord, ankeren, verkeersborden, brughoogten en waterdiepten.

Naast de theorie is er ook aandacht voor het varen zelf, ondanks dat de cursus theoretisch blijft. Hoe komt u aan met stroom en wind? Wat zijn de regels in de sluis? Heeft u wel of geen boegschroef en hoe keert u het gemakkelijkst.