Wanneer is een vaarbewijs verplicht?

Vaarbewijsplicht geldt voor het varen van motorboten die sneller kunnen varen dan 20 kilometer per uur en voor het varen met plezierjachten langer dan 15 meter. Heeft u een waterscooter of jetski, dan moet u ook het vaarbewijs halen.

Het Vaarbewijs is ook verplicht voor pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter. Het aantal pk’s is niet relevant. Belangrijk is of de boot en motor harder kán dan 20 kilometer per uur.

Ook is het Vaarbewijs verplicht op bepaalde schepen die bedrijfsmatig gebruikt worden met een lengte tussen de 15 en 20 meter. Bijvoorbeeld bepaalde rondvaartboten op aangewezen wateren, niet vrijvarende veerponten, sleepboten of duwboten korter dan 20 meter.

Waarom is een vaarbewijs verplicht?

Nederland is een waterland en de wateren worden druk bevaren. Om veilig samen van hetzelfde vaarwater gebruik te kunnen maken zijn er wetten en algemene regels opgesteld. Zowel voor beroepsvaart als pleziervaart. Daarmee wordt de veiligheid op het water verhoogd voor uzelf en voor anderen. In z’n algemeenheid kun je zeggen: ‘hoe groter het schip, hoe meer diploma’s moeten worden behaald.

Voor pleziervaartuigen langer dan 25 meter zijn weer andere of aanvullende vaarbewijzen nodig.

Vaarbewijs, welke leeftijd

Onder de 18 jaar mag je al wel het vaarbewijsexamen doen maar je kunt je vaarbewijs pas aanvragen vanaf een leeftijd van 18 jaar. Pas vanaf het moment dat je het vaarbewijspasje in bezit hebt, mag je varen met een vaarbewijsplichtig schip Wel is het vaarbewijs levenslang geldig.

Praktijkvaren?

Nee, dat hoort nog niet bij het huidige examen. In verschillende landen om ons heen is praktijkvaren wel verplicht, maar het Nederlandse vaarbewijs is voorlopig alleen nog een theoretisch examen.