Welke tonnen staan langs de vaargeul?

De rode en de groene betonning staan langs het vaarwater. De officiële benaming is laterale betonning. Die geven de ‘doorgaande weg’ aan. Kun je buiten de betonning varen qua ruimte en diepte, mag dit.

Betonningsrichting

De betonningrichting is vanuit de berg richting zee. Op kleinere wateren is de betonningrichting vanuit een nevenvaarwater richting een hoofdvaarwater. En vervolgens weer richting zee. Met de betonningrichting mee (als je naar zee toe vaart ) heb je de rode tonnen aan je rechterkant en de groene tonnen aan je linkerhand.

Betonning groene ton langs vaargeul

Tonnen zijn gemarkeerd

Iedere ton heeft een letter en een cijfer. De foto hierboven is genomen op het IJ in Amsterdam. Groene tonnen hebben altijd een oneven nummer. Rode tonnen hebben altijd een even nummer. De betonning en de nummers staan ook in de waterkaart. Zo kun je gemakkelijk zien waar je bent.

Splitsing van vaarwegen

Waar twee vaarwegen elkaar tegenkomen, zie je een scheidingston.

Betonning scheidingston groen rood

Als je op het Markermeer vaart richting de sluizen van Enkhuizen, zie je aan je bakboordzijde (linkerkant) de haven van Broekerhaven. Op de splitsing van het hoofdvaarwater naar het nevenvaarwater, bevindt zich de scheidingston. Deze ton heeft beide kleuren. Aan de kleurencombinatie kun je zien wat het hoofd- en wat het nevenvaarwater is. Hoe dat precies in zijn werk gaat leer je in de cursus.

Betonning kaart naar de haven