Veelgestelde vragen over een watersportcursus en andere zaken

Klik op een balk voor meer informatie


Wanneer is een vaarbewijs verplicht Boete (-bedragen) voor varen zonder vaarbewijs Hoeveel PK is 20 kilometer per uur Wat is de vaarbewijs leeftijd Heeft u een oefenexamen vaarbewijs Wat zijn de vaarbewijs kosten Vaarbewijs halen in 1 dag. Watersportcursus en examen. Kan dat Geven jullie ook in-company cursus ^
Hoe is de begeleiding na de cursus Waar worden de vaarbewijscursus gegeven Hoe hoog is het slagingspercentage bij Vaarbewijsexpert Is een gratis vaarbewijs mogelijk Wat zijn de risico’s voor het varen zonder vaarbewijs Het vaarbewijs verlengen. Hoe gaat dat Ik ben mijn vaarbewijs kwijt, wat nu Welk vaarbewijs heb ik in het buitenland nodig Wat zijn de medische eisen voor het vaarbewijs Wanneer heb ik een marifoon nodig Ik heb geen praktijkervaring. Is dit erg Wanneer wordt praktijkvaren verplicht Zijn de examenvragen moelijk Voorbeeld van een examenvraag Hoe ziet een cursus bij Vaarbewijsexpert er uit ^

Hoe is de begeleiding na de cursus

Bij Vaarbewijsexpert wordt u niet aan uw lot overgelaten. U krijgt het privé nummer van u docent, zodat u 6 dagen per week telefonische ondersteuning kunt inroepen. Natuurlijk kunt u ook mailen of App’en. Onze vakbekwame mensen staan voor u klaar.

Waar worden de vaarbewijscursus gegeven

We komen zelf uit Utrecht. De cursussen die we organiseren worden meestal in de provincie Utrecht gegeven. Voor privéles of in company training komen we naar u toe, waar u ook woont.

Hoe hoog is het slagingspercentage bij Vaarbewijsexpert

Tot zo’n 4 jaar geleden was het examen makkelijker dan nu. We hebben in 2017 een steekproef gedaan onder 500 cursisten en het bleek dat maar liefst 93 % geslaagd was. Dat was (ook toen) bijzonder hoog. Inmiddels is het examen flink moeilijker geworden. Niet alleen wordt meer kennis van u gevraagd, de vragen gaan nu ook over inzicht en gedrag. In 2019 hebben we nogmaals een steekproef gehouden en toen was 85% geslaagd. (landelijk gezien slaagt 65%). Nog steeds doen onze cursisten het hartstikke goed en daar zijn we heel blij mee.

Is een gratis vaarbewijs mogelijk

Als u zoekt zijn er gratis cursussen van internet te halen. Wij speuren ook regelmatig het net af. Veel wat geschreven staat is verouderd, wordt niet bijgehouden en bestaat uit halve waarheden zodat u niet de essentie van het onderwerp leert. Als cursist heeft u te weinig inzicht wat klopt en wat niet. Ons advies: begin er niet aan.

Wat zijn de risico’s voor het varen zonder vaarbewijs

Allereerst riskeert u een fikse boete van € 550,-. Daarnaast bent u niet verzekerd als u schade maakt.

Het vaarbewijs verlengen. Hoe gaat dat

Het vaarbewijs is onbeperkt geldig. Staat er nog een einddatum op uw pasje, kunt u deze in Nederland gewoon blijven gebruiken. Gaat u naar het buitenland, kunt u uw pasje beter omruilen voor een nieuw exemplaar. Dit omruilen gaat via CBR.nl

Ik ben mijn vaarbewijs kwijt, wat nu

Als u uw vaarbewijs kwijt bent (bijvoorbeeld verloren of gestolen), kunt u een duplicaat aanvragen. Dit doet u via www.cbr.nl. Bij de aanvraag voor een duplicaat vult u tegelijkertijd een door het CBR opgestelde verklaring van vermissing in en stuurt deze mee met de aanvraag. U ontvangt het duplicaat per post.

Welk vaarbewijs heb ik in het buitenland nodig

Op onze site staat een overzicht in welke landen en bij welke snelheden een vaarbewijs verplicht is. Voor een overzicht klikt u op deze knop

Naar informatie over regels in het Buitenland

Wat zijn de medische eisen voor het vaarbewijs

Als u examen heeft gedaan, moet u een medische eigen verklaring invullen waaruit blijkt dat u gezond bent. Als u een vraag met ja hebt ingevuld, zult u uw arts moeten vragen om in een aparte verklaring een toelichting te geven.

Daarna zal de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR deze verklaring beoordelen.
Hij/zij kan besluiten om:
- uw aanvraag zonder verdere beperkingen goed te keuren
- u nog een aparte keuring te laten ondergaan
- uw aanvraag goed te keuren met een speciale vermelding en/of beperking van de geldigheidsduur
- uw aanvraag af te wijzen

Mocht u van te voren vragen hebben over de beoordeling van de Eigen Verklaring, dan kunt u deze stellen aan de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR: vaarbewijzen@cbr.nl. U kunt zich op voorhand wel volledig laten keuren door een van de door de ILT aangewezen keuringsartsen, volgens de keuringseisen voor de binnenvaart.

Een keuring door een arts kost geld, maar dan weet u wel waar u aan toe bent.

Wanneer heb ik een marifoon nodig

Voor pleziervaartuigen met een lengte van minder dan 20 meter is een marifoon niet verplicht in Nederland. In België is dit 7 meter. Alle andere schepen zijn verplicht om een marifoon aan boord te hebben. Ook als u een radar aan boord hebt is een marifoon verplicht. Vergis u niet: de mobiele telefoon is geen alternatief voor marifoon Als u geen marifoon aan boord hebt, kunt u uw mobiele telefoon gebruiken in geval van nood. Het probleem is dat u op het water niet altijd bereik hebt. Daarbij weten schippers bij u in de buurt niet u een noodsituatie heeft. De kans op snelle en effectieve hulp is daardoor veel kleiner dan wanneer u de noodoproep via de marifoon uitzendt. Daarom raden wij een marifoon sterk aan voor de pleziervaart, vooral op grote en druk bevaren vaarwegen.

Ik heb geen praktijkervaring. Is dit erg

Het is geen probleem als u geen praktijkervaring hebt. Bij de behandeling van schroef en roer hebben uw medecursisten met (veel) praktijkervaring een voorsprong. Aan de andere kant hebben de meer ervaren watersporters hun eigen manieren van aanmeren en afvaren aangeleerd die niet ‘volgens het boekje’ zijn. Verder bestaat de theorie uit veel leerwerk. Ook voor de mensen die veel praktijkervaring hebben. Dus nee, het is niet erg als u ‘blanco’ instapt.

Wanneer wordt praktijkvaren verplicht

Dat is niet te zeggen. Wij verwachten dat de komende jaren geen praktijkvaren geëxamineerd wordt. Zodra er aanwijzingen zijn vermelden we dit uitgebreid op Facebook, Instagram en de website.

Zijn de examenvragen moeilijk

Om kort te zijn: Ja
Het examen voor klein vaarbewijs 1 bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Natuurlijk lijken meerdere antwoorden heel erg op elkaar. Klein Vaarbewijs 2 bestaat uit 23 meerkeuzevragen en 4 open vragen. Het is belangrijk om de examenvragen (+ antwoorden!) goed te lezen.

Voorbeeld van een examenvraag

U moet afmeren. De wind komt van voren. Welke lijn vanaf een bolder aan boord (zwarte stip) brengt u naar een welke bolder aan de wal (zwarte stip). Vraag u af of u met behulp van die lijn met de schroef op vooruit óf de schroef op achteruit het schip zonder schade tegen de wal kunt manoeuvreren.


Voorbeeld examenvraag


Vervolgens krijgt u vier antwoorden te zien, waarvan u 1 antwoord moet kiezen. U moet dus zelf visualiseren welke lijn(en) u als eerste vastmaakt bij het afmeren. Best lastig. Juist in onze cursus leert u de theorie (waar komt de wind vandaan, waar de stroom, wat voor een schroef heeft uw schip) en leert u hoe het schip reageert. Dat doen we door het laten zien van veel plaatjes, filmpjes en duidelijke uitleg erbij.

Hoe ziet een cursus bij Vaarbewijsexpert er uit

Onze cursussen zijn gebaseerd op het principe van actief leren. Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de combinatie van zien, horen en opschrijven het beste resultaat geeft. Ons cursusmateriaal is hiervoor geschikt gemaakt. De onderwerpen en afbeeldingen ziet u in de informatie vooraf, tijdens de cursus en in onze examentrainer. Een paar dagen voor de cursus leest u alvast de belangrijkste begrippen door. Tijdens de les tonen we de presentatie op een groot scherm. Met behulp van foto’s, filmpjes en situatieschetsen beleeft u als het ware de situatie zelf. U maakt aantekeningen in uw persoonlijke werkboek (met veel afbeeldingen). En op de examentrainer wordt alles herhaald in de vorm van examenvragen met dezelfde beelden en nogmaals de uitleg erbij. De beste manier om te onthouden!


^